Tietosuoja, yksityisyys ja GDPR

• Shangri-La Healing Center sitoutuu pitämään asiakkaan tiedot omana tietonaan.
• Tietoja ei aiheettomasti luovuteta eikä myydä ulkopuolisille tahoille.
• Pienenä kotimaisena yhtiönä pystymme valvomaan tietojamme tarkasti, ja sitoutumaan vahvaan yksityisyydensuojaan.
• Asiakkaalta pyydetään rekisteröityessä lupa uutiskirjeen lähetykseen.
• Verkkokaupallamme on rahti- ja maksuliikenne ulkoistettu PayPalille.
• Asiakas valitsee itse maksutavan PayPal- ja verkkokaupan palvelussa.
• Asiakas ilmoittaa itse toimitusosoitteen ja tiedot ja valitsee sopivan toimitustavan Shangri-La Healing Center:in verkkopalveluissa.
• Asioidessaan verkkopalvelussa asiakas pystyy rekisteröitymään www.audioattunement.com verkkokauppaan ja hallinnoimaan itse omia tietojaan sekä markkinointiasetuksia.
Tietosuojaseloste päivitetty 07.02.2020

TIETOSUOJASELOSTE REKISTERISTÄ ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

Shangri-La Healing Center (y-tunnus1914380-2)
Niittypolku 5, 12600 Läyliäinen
puh. 040 771 7771
https://slhc.fi/yhteystiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Konsta, 040 771 7771/ jätä tarvittaessa soittopyyntö
Tavoitettavissa yhteydenottolomakkeen kautta: https://slhc.fi/yhteystiedot
Shangri-La Healing Center
Niittypolku 5, 12600 Läyliäinen
https://slhc.fi/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Shangri-la Healing Centerin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisterin tarkoituksena on Shangri-la Healing Center:ssä vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaille suunnatun markkinointi- ym. viestinnän toteuttaminen. Kanta-asiakkaan henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Lupa markkinointiin on kysytty kanta-asiakaslomakkeella. Henkilötietoja käsitellään vain Shangri-la Healing Center asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluista sekä markkinoimistamme tuotteista kertomiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu asiakkaan asiakas- ja markkinointijärjestelmään liittymisen yhteydessä ja/tai myöhemmin ilmoittamista ja rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmään tallennetuista tiedoista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada myös teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista palveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-asiakkaan nimi
-asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-mahdollinen asiakkaan ostohistoria esimerkiksi ostokertymäalennuksen myöntämistä varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Shangri-la Healing Centerin asiakkailta.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Shangri-la Healing Centerin omistaja ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Shangri-la Healing Center voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kanta-asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Shangri-la Healing Center voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kanta-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Shangri-la Healing Centerin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on tarvittavilla ohjelmistoilla ja teknisillä toimenpiteillä. Paperiset kanta-asiakasliittymislomakkeet arkistoidaan ja säilytetään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa, sähköisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Shangri-la Healing Center vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittava nimi, osoite ja mielellään puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten. Shangri-la Healing Center huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

13. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Shangri-la Healing Center poistaa asiakkaan kanta-asiakasrekisteristään, mikäli asiakas ei ole asioinut yrityksessä, taikka käyttänyt sisään kirjautuneena yrityksen verkkopalveluita yli kolmeen (3) vuoteen.

Shangri-la Healing Center on sitoutunut pitämään henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Shangri-la Healing Center antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tulee merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Yleistä tietoturvastamme:

Kaikki tiedot järjestelmässämme on suojattu vähintään kahden salasanan taakse. Vältämme turhaa tulostamista ja tarvittaessa käytämme silppuria. Emme arkistoi tilausten yksityiskohtia paperille, joten ei ole riskiä, että tiedot päätyvät siinä muodossa organisaation ulkopuolelle. Tietokantaamme ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Kun teemme Postille ilmoituksen uudesta lähetyksestä, emme luovuta mitään tietoja tilauksen yksityiskohdista, lukuun ottamatta toimitusosoitetta ja vastaanottajaa. Keskitymme aivan välttämättömiin tietoihin ja toimivuuteen. Tuotteet toimitetaan tavalla ja paketissa/pakkauksessa, josta on päälle päin mahdoton päätellä mitä paketti sisältää. Maksutapahtumat käsittelee PayPal. Saamme ainoastaan tiedon maksutavasta ja sen onnistumisesta niiden tietojen lisäksi mitä jo tilausvaiheessa pyydämme. Rahti- sekä maksunvälitys on ulkoistettu kotimaisille alan toimijoille.

Vain yrityksen omistajat ja yksi henkilökunnan jäsen pystyy avaamaan tilauksen yksityiskohdat. Käytämme Googlen tilastopalveluja (Google Analytics) perustasolla, jotta pystymme päättelemään miten kävijät meidät löytävät, emmekä kerää yksityiskohtaisia tietoja sen kautta, ainoastaan paikkakunta näkyy IP-osoitteen perusteella. Emme ole ulkoistaneet nettikaupan perusylläpitoa ja toimintoja, meillä on siitä syystä täysi kontrolli nettikaupastamme, ja siksi pystymme sitoutumaan korkeaan yksityisyydensuojaan joka tasolla.

Asiakkaan puhelinnumeroa käytetään vain tilaukseen liittyvissä asioissa. Emme missään tapauksessa käytä tai luovuta puhelinnumeroa markkinointitarkoitukseen. On tilanteita, jossa asiakasta ei voi tavoittaa sähköpostitse esimerkiksi teknisten ongelmia vuoksi, siksi puhelinnumero on asiakaspalvelun onnistumisen kannalta tärkeä tieto. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan asian lähettämällä viestin, tai soittamalla. Shangri-la Healing Center tai Posti saattaa ottaa yhteyttä asiakkaaseen paketin saapuessa perille, tai muistuttaa sen saapumisesta postitoimipaikkaan. Mikäli olemme sopineet kotiinkuljetuksesta, tulee Postista aina puhelinsoitto ennen paketin luovutusta.

Rekisteröityneet asiakkaat voivat itse rekisteröitymisvaiheessa hyväksyä, ottavatko he vastaan uutiskirjeen. Asetuksia on mahdollista muuttaa kirjautumalla palveluumme, myös uutiskirjeen osalta. Tilaaminen on mahdollista myös ilman rekisteröitymistä.